Người mua vàng vào ngày Vía Thần Tài mất gần 700.000 đồng/lượng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL