Người ném điện thoại vào mặt nhân viên hàng không bị cấm bay 12 tháng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL