Người nuôi hàng trăm con rắn dưới đám lục bình, kẻ cho bò lổm ngổm trên sàn nhà - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL