Người Pháp, Đức, Ý coi ông Putin là nhà lãnh đạo "mạnh mẽ" nhất thế giới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL