Nguy cơ nợ xấu lớn, nhiều dự án BOT bị ngân hàng “tạm thời xa lánh” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL