Rùng mình cảnh học sinh đến trường trên chiếc cầu phao chông chênh, tạm bợ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL