Nguyễn Thị Loan tích cực nhặt rác ở Vịnh Hạ Long - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL