Nguyễn Trần Duy Nhất lần đầu tiên so găng cùng võ sĩ Thái Lan tại võ đài Thái Fight Night - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL