Nhà đầu tư cá nhân trong nước chi gần 500 tỷ đồng mua trái phiếu Hưng Thịnh Land - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL