Nhà máy ethanol Bình Phước: "Đắp chiếu" nằm im cũng lỗ 1.280 tỉ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL