Nhà máy, mỏ dầu bốc cháy ngùn ngụt vì bị máy bay không người lái tấn công - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL