Nhà nghèo lại ở xa, bà cụ 20 năm "nuôi" khối u to như quả bưởi trên cổ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL