Nhà nước dự kiến thu về gần 38.000 tỷ đồng sau khi thoái toàn bộ 36% vốn tại Sabeco - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL