Nhà nước thu về hơn 73 tỷ đồng từ đấu giá cổ phần tại CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL