"Nhà thuốc ma" Hoàng Trung Đường và trò lừa của những kẻ buôn thuốc qua Facebook - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL