Nhà Trắng: COVID-19 lây lan như cúm mùa, không cần cố kiểm soát bởi sắp có vaccine - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL