Nhà Trắng nâng cao cảnh giác sau khi bị ném vật thể lạ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL