Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo- tác giả "Làng quan họ quê tôi" qua đời ở tuổi 72 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL