Nhận 100 USD tiền thưởng từ bộ Giáo dục, bé gái nói 1 câu khiến người lớn "giật mình" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL