“Nhân bản” danh sách nhân sự trong các hồ sơ dự thầu, Tiến Nam vẫn dễ dàng trúng thầu hàng loạt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL