Nhận chứng chỉ AOC, Bamboo Airways chính thức được quyền bay thương mại - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL