Nhân chứng kể lại phút đối mặt với đối tượng nghi cướp taxi, đòi 200 triệu tiền chuộc ở Hải Phòng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL