Nhân viên chạy bàn ưa nhìn, khách uống bia chọc ghẹo: "Đây là người yêu tao" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL