Nhân viên y tế, bệnh nhân tại một bệnh viện ở Quảng Ninh bị cách ly - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL