Nhật Bản: Hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ ở Fukushima sẽ được xả thải ra biển - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL