Nhật Bản: Thiệt hại về người trong siêu bão Habigis ngày càng tăng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL