Nhiều người bị cách ly khẩn cấp do bệnh nhân 338 tái dương tính với SARS-CoV-2 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL