Nhiều người di cư thẳng thừng từ chối được Pháp cứu vì muốn tới Anh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL