Nhiều người trong quán trà sữa tháo chạy vì bị ném vật thể lạ gây nổ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL