Nhóm người tạt axit vào đoàn cưỡng chế lĩnh 33 năm tù - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL