Nhóm nữ sinh đánh hội đồng, lột áo bạn cùng trường bị đình chỉ học - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL