Nhóm phụ huynh vây đánh, chửi xối xả một nữ sinh giữa đường khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL