Nhóm thanh niên "đại náo" trung tâm y tế, đánh lái xe cấp cứu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL