Những đại gia vang bóng một thời: Đại gia Dương Thị Bạch Diệp và siêu xe Roll-Royce Phantom 77L7777 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL