Những "đại gia Việt" khoe của bằng đeo cả trăm cây vàng trên người - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL