Những doanh nhân vang bóng một thời:"Bầu" Đệ và doanh nghiệp được cấp xe biển xanh, sử dụng súng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL