Những hình ảnh đáng nhớ về Thượng tướng Phạm Quý Ngọ (1) - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL