Những hình ảnh đầu tiên của Khá Bảnh tại cơ quan công an - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL