Những hình ảnh hiếm có về "vua Kungfu" Lý Tiểu Long - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Những hình ảnh hiếm có về "vua Kungfu" Lý Tiểu Long

    Lý Tiểu Long là người Mĩ gốc Hoa, một diễn viên võ thuật nổi tiếng trong nền điện ảnh Mĩ, người sáng lập võ phái Triệt quyền đạo. Đối với người dân Hong Kong và những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới, họ mãi không thể quên vị "vua Kungfu" này.