Những tác phẩm từ gỗ quý của đại gia Việt khiến nhiều người "hoảng hốt" khi nghe giá - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL