Những vấn đề cần giải quyết khi dự kiến mở lại đường bay quốc tế vào 15/9 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL