Ninh Thuận đang trải qua hạn hán khốc liệt nhất 2 thập kỷ qua - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL