Nổ kho đạn dược từ Thế chiến thứ 2, người dân Indonesia vội vàng sơ tán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL