Nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Iran, bầu trời chuyển đỏ rực, nghi tấn công căn cứ quân sự - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL