Nổ tại cuộc diễn tập pháo binh, 7 binh sỹ Hàn Quốc thương vong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL