Nói lời sau cùng, bị cáo Phan Văn Anh Vũ xin tha cho cựu lãnh đạo Đà Nẵng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL