Các nhà khoa học in thành công một trái tim 3D từ tế bào của bệnh nhân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL