Novaland dự kiến rót thêm hơn 1.600 tỷ đồng vào công ty con vừa mới "khai sinh" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL