NSND Như Quỳnh: Hồi tưởng tháng ngày trèo đèo, lội suối, cáng thương binh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL