NSND Trà Giang: Cả tuổi xuân cống hiến cho nghệ thuật, khi về hưu sống trọn từng ngày với đam mê hội họa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL